Polityka prywatności

Ostatnia aktualizacja: 01 kwi 2024
Data wejścia w życie: 01 kwi 2024

Niniejsza Polityka Prywatności opisuje zasady F.P.H.U. Arpi sp. z o.o., Kobylanka 812, Małopolskie 38-30, Polska, e-mail: o f f i c e @ v a l a r e . e u, telefon: 0048185344888 dotyczące zbierania, wykorzystywania i udostępniania Twoich informacji, które zbieramy podczas korzystania z naszej witryny (https://valare.eu) („Usługa”). Korzystając z Usługi, wyrażasz zgodę na zbieranie, wykorzystywanie i udostępnianie Twoich informacji zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności. Jeśli nie wyrażasz zgody, prosimy nie korzystać z Usługi.

Możemy modyfikować niniejszą Politykę Prywatności w dowolnym momencie bez wcześniejszego powiadomienia i opublikujemy zmienioną Politykę Prywatności na Usłudze. Zmieniona Polityka będzie obowiązywać 180 dni od daty jej opublikowania na Usłudze, a Twoje dalsze korzystanie z Usługi po tym czasie będzie oznaczać akceptację zmienionej Polityki Prywatności. Zalecamy więc okresowe sprawdzanie tej strony.

Informacje, które zbieramy:
Zbierzemy i przetworzymy następujące dane osobowe o Tobie:
– Imię
– E-mail
– Numer telefonu komórkowego
– NIP i dane przedsiębiorstwa

Sposoby zbierania Twoich informacji:
Zbieramy/otrzymujemy informacje o Tobie w następujący sposób:
– Kiedy użytkownik wypełnia formularz rejestracyjny lub przekazuje nam inne dane osobowe
– Kiedy użytkownik podejmuje interakcję z witryną
– Z publicznych źródeł

Jak wykorzystujemy Twoje informacje:
Wykorzystamy informacje, które zbieramy o Tobie w następujących celach:
– Procesowanie złożonego zapytania
– Marketingowe / Promocyjne
– Tworzenie konta użytkownika
– Wsparcie
– Zarządzanie kontem użytkownika

Jeśli chcemy wykorzystać Twoje informacje w celu innych niż te wymienione powyżej, poprosimy o Twoją zgodę i będziemy wykorzystywać Twoje informacje wyłącznie po uzyskaniu Twojej zgody, a następnie tylko w celu(y) dla którego udzieliłeś zgody, chyba że jesteśmy zobowiązani do postępowania inaczej zgodnie z prawem.

Jak udostępniamy Twoje informacje:
Nie przekażemy Twoich danych osobowych żadnej trzeciej stronie bez Twojej zgody, z wyjątkiem ograniczonych okoliczności opisanych poniżej:
– Procesowanie złożonego zapytania
– Analiza
– Wymagamy od takiej strony trzeciej, aby wykorzystywała dane osobowe, które nam przekazujemy, wyłącznie w celu, dla którego zostały przekazane, i nie przechowywała ich dłużej niż jest to wymagane do realizacji tego celu.
– Możemy również ujawnić Twoje dane osobowe w następujących przypadkach: (1) aby zgodzić się z obowiązującym prawem, regulacją, decyzją sądową lub innym procesem prawnym; (2) aby egzekwować umowy zawarte z nami, w tym niniejszą Politykę Prywatności; lub (3) w celu odpowiedzi na twierdzenia, że Twoje korzystanie z Usługi narusza prawa osób trzecich. Jeśli Usługa lub nasza firma zostanie połączona lub przejęta przez inną firmę, Twoje informacje będą jednym z aktywów, które zostaną przekazane nowemu właścicielowi.

Zachowanie Twoich informacji:
Będziemy przechowywać Twoje dane osobowe u nas przez 90 dni do 2 lat po pozostawieniu kont użytkowników jako nieaktywnych lub przez czas, przez który będziemy potrzebować ich do realizacji celów, dla których zostały zebrane, zgodnie z opisem w niniejszej Polityce Prywatności. Możemy potrzebować przechowywać pewne informacje przez dłuższe okresy, takie jak prowadzenie rejestrów/raportowanie zgodnie z obowiązującym prawem lub z innych ważnych powodów, takich jak egzekwowanie prawnych praw, zapobieganie oszustwom itp. Resztkowe anonimowe informacje i informacje zagregowane, które nie identyfikują Cię (bezpośrednio lub pośrednio), mogą być przechowywane czas nieograniczony.

Twoje prawa:
W zależności od obowiązującego prawa możesz mieć prawo dostępu, poprawienia lub usunięcia swoich danych osobowych lub otrzymania kopii swoich danych osobowych, ograniczenia lub sprzeciwu wobec aktywnego przetwarzania Twoich danych, poproszenia nas o udostępnienie (przeniesienie) Twoich danych osobowych innej jednostce, wycofania zgody na przetwarzanie Twoich danych, prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego i inne prawa, które mogą być istotne na mocy obowiązujących przepisów. Aby skorzystać z tych praw, możesz napisać do nas na adres o f f i c e @ v a l a r e . e u. Odpowiemy na Twoje żądanie zgodnie z obowiązującym prawem.

Możesz zrezygnować z otrzymywania bezpośrednich komunikatów marketingowych lub profilowania, które prowadzimy w celach marketingowych, pisząc do nas na adres o f f i c e @ v a l a r e . e u.

Zauważ, że jeśli nie zezwalasz nam na zbieranie lub przetwarzanie wymaganych danych osobowych lub wycofujesz zgodę na przetwarzanie tych samych danych w celach wymaganych, możesz nie mieć możliwości korzystania z usług, dla których zgromadzone zostały Twoje informacje.

Ciasteczka itp.:
Aby dowiedzieć się więcej o tym, w jaki sposób korzystamy z tych technologii śledzących oraz o Twoich wyborach w związku z tymi technologiami śledzącymi, prosimy o zapoznanie się z naszą Polityką dotyczącą ciasteczek.

Bezpieczeństwo:
Bezpieczeństwo Twoich informacji jest dla nas ważne i będziemy stosować rozsądne środki bezpieczeństwa, aby zapobiec utracie, nadużyciom lub nieautoryzowanej zmianie Twoich informacji znajdujących się pod naszą kontrolą. Jednak, biorąc pod uwagę inherentne ryzyka, nie możemy zagwarantować absolutnego bezpieczeństwa, a w konsekwencji nie możemy zapewnić ani gwarantować bezpieczeństwa żadnych informacji, które przesyłasz do nas, i robisz to na własne ryzyko.

Linki do stron trzecich i wykorzystanie Twoich informacji:
Nasza Usługa może zawierać linki do innych witryn, które nie są obsługiwane przez nas. Niniejsza Polityka Prywatności nie dotyczy polityki prywatności ani innych praktyk osób trzecich, w tym osób trzecich obsługujących dowolną witrynę lub usługę, do której można uzyskać dostęp za pośrednictwem linku na Usłudze. Zdecydowanie zalecamy zapoznanie się z polityką prywatności każdej odwiedzanej witryny. Nie mamy kontroli nad i nie ponosimy odpowiedzialności za zawartość, politykę prywatności ani praktyki stron lub usług osób trzecich.

 

Skarga / Inspektor Ochrony Danych:
Jeśli masz jakiekolwiek pytania lub wątpliwości dotyczące przetwarzania Twoich informacji dostępnych u nas, możesz wysłać e-mail do naszego Inspektora ds. Skarg pod adresem F.P.H.U. Arpi sp. z o.o., Kobylanka 812, e-mail: o f f i c e @ v a l a r e . e u. Rozpatrzymy Twoje obawy zgodnie z obowiązującym prawem.